شتابدهنده فارابی 89 views

(0)
Follow
Something About Company

شتابدهنده ستارگان فارابی سال ۱۳۹۵ فعالیت خود را در حوزه فناوری‌های مالی (fintech) و بازار سرمایه (wealthtech) آغاز کرد. ما به عنوان شریکی در کنار استارتاپ‌های این حوزه تلاش می‌کنیم تا بتوانند سریعتر کسب و کار خود را راه اندازی کنند. هیات موسس شتابدهنده فارابی همگی از کارآفرینان و اشخاص فعال در بازار سرمایه کشور هستند و با هدف کمک به توسعه اکوسیستم استارتاپی کشور در حوزه فین‌تک اقدام به تاسیس این شتابدهنده نمودند. ما معتقدیم در حوزه فناوری‌های مالی، تجربه و دانش تخصصی امریست ضروری و در تلاشیم تا این دو متغیر کلیدی کسب و کارهای فین‌تکی را در شبکه مربیان و سرمایه‌گذاران فارابی برای کارآفرینان فراهم کنیم.

شتابدهنده فارابی تحت مجوز مرکز شتابدهی نوآوری و به عنوان یک مجموعه دانش‌بنیان در تعامل با دانشگاه شهید بهشتی است.

0 Review

Rate This Company
(0)

This company has no active jobs

Company Information
  • Total Jobs: 0 Jobs
  • Slogan شتابدهنده تخصصی فناوری‌های مالی
  • Full Address تهران، دانشگاه شهید بهشتی، مرکز رشد، شتابدهنده فارابی
Connect with us
Contact Us