شتابدهنده فارابی 217 views

This company has no active jobs

شتابدهنده فارابی

شتابدهنده فارابی به طور تخصصی در حوزه فناوری های مالی فعالیت می کند. این شتابدهنده در دانشگاه شهید بهشتی مستقر است. موقعیت های شغلی شتابدهنده فارابی عمدتا به صورت تمام وقت است. در برخی موارد موقعیت شغلی پاره وقت نیز در شتابدهنده به وجود می آید که در قالب کارآموزی دانشجویی است.
Connect with us

دایرکتوری مشاغل فارابی

این دایرکتوری در مرحله آزمایشی قرار دارد. تلاش ما بر ارتباط کارآمد میان دانشجویان دانشگاه های برتر کشور و شرکت ها / استارتاپ های مجموعه فارابی است.

تماس با ما

شتابدهنده فارابی یکی از شرکت های مجموعه فارابی و مستقر در مرکز نوآوری و رشد دانشگاه شهید بهشتی است.
ایمیل: jobs@farabi.ac
آدرس سایت: farabi.ac
شماره تماس: ۲۲۴۱۹۴۱۸

خبرنامه